Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Haber ve Duyuru Detay

01 Ekim 2020

Enerjisa Enerji, “İşimin Enerjisi” ile ‘verimlilik ve yeşile dönüş’ için yenilikçi ürünler sunuyor

Enerjisa Enerji, müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak karbon ayak izini azaltan ve yenilebilir enerji kullanımını arttıran ürünlerini "İşimin Enerjisi" ismiyle tanıttı. Doğa dostu olan yenilikçi ürünlerini "İşimin Enerjisi" çatısı altında yeniden yapılandıran Enerjisa Enerji, bu sayede kurumsal müşteri portföyü için katma değer zincirini genişleterek uçtan uca çözümler sunuyor.

Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım ve perakende satışında Türkiye'nin lider şirketi Enerjisa Enerji, ticarethane, sanayi ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm müşterilerine elektrik tedariğinin yanısıra güneş enerjisi sistemleri, atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) gibi birçok alanda hizmet sunuyor. Enerjisa, özellikle enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümünü bir araya getirdiği 'İşimin Enerjisi' çatısı altında toplanan ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Verimlilik Sağlayan Ürünler ile Yatırım Maliyetinde İyileştirme

Enerjisa Enerji, ''İşimin Enerjisi'' çatısı altında topladığı yenilikçi ürünleri ile müşterilerinin yatırım maliyetlerinde iyileştirme sağlarken, sunulan çözümlerden yüksek performans elde edilmesi ile müşterinin tasarrufunun da en üst düzey olmasını amaçlanmaktadır. Böylece başta ülkemiz olmak üzere, Enerjisa Enerji müşterileri de hem yatırım maliyetinde hem de tasarrufta kazanan tarafta olacaktır.

Müşterilerine yeşil enerji kullanımı için alternatif çözümler üreten Enerjisa Enerji, performansa dayalı  uzun vadeli satış modeli ile güneş enerji santralleri (GES) kurulumu hizmeti veriyor. Enerjisa Enerji, alanında uzman ve profesyonel ekipleriyle fizibilite, projelendirme, satın alma, kurulum, işletme ve bakım süreçlerini kapsayan uçtan uca bir hizmet sunuyor. Yeni iş modeli ile geliştirilen projelerdeki kurulu güç kademeli olarak artırılarak, daha fazla tesisin yenilenebilir kaynaklardan yerinde enerji üretimi yapması sağlanacak.

Enerjisa Enerji, takip ettiği global trendlerin başında gelen e-mobilite alanında faaliyet göstermek için 2008 yılında Türkiye'de sürdürülebilir ve çevreye duyarlı gelecek kurma misyonuyla yola çıkan bir girişim olan Eşarj'ın çoğunluk hisselerini 2018 yılında satın aldı. Eşarj ile beraber, müşterilerine isterlerse kendilerine özel şarj istasyonu sağlayarak,  isterlerse de halka açık alanlarda 350'den fazla istasyon ağı ile elektrikli araçlar için teknoloji odaklı e-mobilite çözümleri sunuyor

Tüm projelerinde enerji verimliliğini en ön planda tutan ve bu konuda yaptığı çalışmalar ile sektöre liderlik eden Enerjisa Enerji, Enerji Performans Modeli ile yatırıma ilişkin ödemelerin, kurulan tesisin tasarruf sağlama performansına dayalı olarak uzun vadeye yayıldığı çözümleri müşterilerine sunuyor. Enerji verimliliği projelerinde üretimde kaliteden ve konfor şartlarından ödün vermeden çevre dostu çözümler sunarak enerji tüketiminde tasarruf sağlanıyor. Bu kapsamda endüstriyel, ticari ve kamuya hizmet veren tesislerde atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) alanları başta olmak üzere çözümler sunuluyor.

Eşarj ile Geleceğe Vites Atılıyor

Türkiye'nin en büyük şarj istasyonu ağı olan Eşarj da 350'ye yakın istasyonuyla 'İşimin Enerjisi' şemsiyesi altında yer alacak ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla 2030 yılında 2,5 milyon ton karbon azaltımı sağlanması hedefleniyor. Eşarj, halka açık şarj istasyonlarında kullanılan enerjinin tamamını rüzgar ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarından Uluslararası I-REC Sertifikası ile tedarik ediyor ve bu alanda ilk firma olmanın gururunu yaşıyor. Sahip olduğu tüm tecrübesi ışığında Eşarj, elektrikli araç sahibi müşterilerinin ev ve işyerlerinde en uygun altyapı çözümleriyle güvenli şarj istasyonları kuruluyor.

Yüzde 100 yeşil enerji imkânı

'İşimin Enerjisi' kapsamında, karbon ayak izini düşürmeye odaklanan şirketler için farklı çözüm alternatifleri de yer alıyor. Yeşil enerji ürünüyle Enerjisa Enerji, sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyor ve elektrik tüketimlerinden kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ya da sıfırlamak isteyen müşterilerine 'Karbon Azaltım Sertifikası' ve 'Yenilenebilir Enerji Sertifikası' tedarik ederek cevap veriyor. Bu sertifikalar sayesinde şirketler, yeşil enerji tüketim oranını, istekleri doğrultusunda yüzde 100'e kadar çıkarabiliyorlar.

Kojenerasyon Çözümleri

Enerjisa, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi yaklaşımıyla işletilen Kojenerasyon (Birleşik Isı – Güç Üretimi) sistemleri için uçtan uca hizmet sunuyor. Bu kapsamda, tüm fizibilite, tasarım, satın alma, yatırım, kurulum, işletme ve bakım süreçlerini uzman ekipleriyle birlikte yürütüyor ve çalışmalar sonucunda müşterinin, maliyet avantajı elde etmesini ve konvansiyonel enerji üretimine göre çok daha verimli bir şekilde karbon salınımını azaltarak karbon ayak izini azaltması sağlanıyor.

İşimizin Enerjisi' ile sektörümüze yön veren ve ülkemizin geleceğine büyük katkı sağlayacak bir adım atıyoruz

Enerjisa Enerji A.Ş. CEO'su Murat Pınar konu ile ilgili olarak: Hayata geçirdiğimiz her projede, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber ediniyoruz ve ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı sağlıyoruz. Her geçen gün müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre ürün portföyümüzü dizayn ediyor ve büyütüyoruz. Enerjisa Enerji olarak, hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği yönetirken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz.

Enerji sürdürülebilirliği noktasında önemli bulduğumuz güneş enerjisi sistemlerini geliştiriyor ve çatı üstü kurulumlarımızla enerji tüketiminde müşterilerimizin tasarruf sağlamasına destek oluyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize de, uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış sertifikalarla, yeşil enerji kullanım oranlarını yüzde 100'e kadar çıkarma imkânı sunuyoruz.  Elektrikli araçların hayatımıza girişiyle öncü bir adım atarak 2008 yılında kurduğumuz ve bugün Türkiye'nin en büyük şarj istasyonu ağı olan Eşarj'ı ev ve işyerlerine kadar götürüyoruz. 2030 yılında elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla Eşarj ile 2,5 milyon ton karbon salınımı azaltımı sağlanmasını hedefliyoruz. Bütün bunların birleşimiyle ortaya çıkan 'İşimin Enerjisi' ile sektörümüze yön veren ve ülkemizin geleceğine büyük katkı sağlayacak bir adım attığımıza inanıyoruz" dedi.

"Yol haritamız, verimlilik ve yeşile dönüş"

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk ise, "İşimin Enerjisi sadece bir ürün ve çözümler bütünü değil, aynı zamanda elektrik enerjisi sektörünün 'verimlilik ve yeşile dönüş'te yol haritası olacak. Türkiye genelinde kurumsal müşterilerimizin enerji tasarrufu yapmasını sağlamayı ve bu sayede karbon ayak izini de düşürmeyi hedefliyoruz. Enerjisa Enerji olarak İşimin Enerjisi 'nin yenilikçi ürünleri ile müşterinin yatırım maliyet yükünü hafifleteceğiz. Böylece müşterilerimiz, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmeye başlayacak" dedi.

'İşimin Enerjisi' Kapsamındaki Çözümler ve Ürünler Hakkında

Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulumu ile Enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi (öztüketim) yaklaşımıyla işletilecek Güneş Enerjisi Sistemleri karbon ayak izi azaltımı için çok faydalı yenilenebilir teknolojilerdir. Bu kurulum sayesinde uçtan uca sunulacak hizmetler ile müşterilerin yatırım yükünü hafifleterek güneş enerjisinin sunduğu verimlilik, düşük enerji maliyeti ve karbon emisyonlarının azaltılması yönünde avantajlardan yararlanmaları sağlanıyor. Bu santral yatırımları diğer bir taraftan sürdürülebilirlik ve enerji arzı güvenliği için de önemli katkılarda bulunuyor. Çatıya kurulacak güneş enerjisi santrallerinin, ortalama 25-30 yıl aralığındaki kullanım ömürleri dikkate alındığında elektrik enerjisi kullanım maliyetinde %50'leri aşan seviyede tasarruf sağlayabileceği görülüyor.

Temiz enerjili Eşarj Temiz enerjiyi önemseyen ve bu alana yaptığı yatırımların oranını sürekli artıran Enerjisa Enerji, Eşarj'ın halka açık şarj istasyonlarında kullanılan enerjinin tamamını rüzgâr ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarından tedarik ediyor. Enerjisa Enerji, ülkemizde bu alanda Uluslararası IREC Sertifikasyonu' na sahip ilk firma olarak öne çıkıyor. Bu şekilde, Eşarj istasyonlarını kullananlar, sadece elektrikli araçlarıyla değil, şarj etme esnasında da çevrenin korunmasına destek oluyor.

Enerji verimliliği uygulamaları Oldukça kapsamlı ve çeşitliliği yüksek uygulamalar ile Enerjisa' nın sunduğu çözümlerde doğru enerji verimliliği uygulamasının doğru müşteri ile buluşması hedeflenirken, müşterinin de gerçek verimlilik potansiyeli ortaya çıkarılmaktadır. Müşteri için en uygun enerji verimliliği uygulamaları belirlendikten sonra, müşterinin yatırım maliyetlerini hafifleten iş modelleriyle müşterinin tasarrufa en uygun maliyetlerle, uzun ömürlü ve yüksek performansla başlamasını sağlanır. Tasarruf seviyesi uygulamadan uygulamaya değişmek ile birlikte, enerji kullanımında %40 seviyesinde verimlilik sağlamanın birçok projede mümkün olduğunu görülmektedir.

Bu kapsamda endüstriyel, ticari ve kamuya hizmet veren tesislerde atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) alanları başta olmak üzere enerji verimliliği sağlayan çözümler sunuluyor.

Yeşil enerji Enerjisa Enerji, doğanın ve gelecek nesillerin korunması adına yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen, uluslararası geçerliliğe sahip akredite kuruluşlarca sertifikalandırılan ve şeffaf olarak raporlanabilen yeşil enerjiyi müşterilerine sağlıyor. Karbon Azaltımı Sertifikası ve Yenilenebilir Enerji Sertifikası ile tesislerin elektrik tüketiminden kaynaklı sera gazı salınımları azaltılıyor veya nötr seviyeye getiriliyor. Bu kapsamda Enerjisa, tüketim analizi, yeşil enerji oranı belirlenmesi, sertifika seçimi, protokol imzalanması ve sertifika tipine bağlı olarak raporlama hizmetlerini sunuyor.

Kojenerasyon çözümleri Kurumsal müşterilere Enerji Performans Model ile sunulan enerji kojenerasyonu (birleşik ısı-güç üretimi) sistemleri; elektrik, ısı ve soğutmanın aynı yerde üretilmesi sayesinde maliyet avantajı yaratıyor. Konvansiyonel enerji üretimine göre daha verimli olması nedeniyle karbon salınımı ve karbon ayak izi seviyeleri düşüyor. Bu sistemler, yüksek elektrik, ısıtma ve soğutma tüketimi olan, tüketimin dengeli bir şekilde yayıldığı ve yıl içerisinde mevsime bağlı olarak ısıtma ve soğutma tüketiminde sürekliliğe sahip tesislerde uygulanabiliyor. Müşterilerin teknik kaynaklarının ve yatırım gücünün kendi iş alanlarına odaklanmasına yardımcı oluyor. İhtiyaç ve talebe bağlı bir sistem tasarımı yapılarak arz güvenliği sağlanıyor.

Yükleniyor

yükleniyor