Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Ayedaş Hakkında

Tarihçe

1994 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), Bakanlar Kurulu’nun kararı ile TEAŞ ve TEDAŞ adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeni bir yapılanmaya tabi tutulmuştur. Bu karar doğrultusunda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tüzel kişiliğine kavuşturulmuştur. Aynı yıl TEDAŞ Müesseseleri olarak varlıklarını il düzeyinde sürdüren İstanbul merkez olmak üzere, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan 6.800.000.000 TL sermayeli TEK sınırlı sorumlu BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM müessesesi olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

1984 yılında çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin faaliyet alanı içindeki İstanbul Anadolu Yakası’nın İşletme hakkı 1990 yılında, AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET A.Ş.’ye devredilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu`nun 02.04.2004 tarihi ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleşme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi`nin bağlı ortaklarından İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun’un 20/A maddesine istinaden düzenlenmiş olup, 01.01.2005 tarihinden itibaren kurum faaliyetleri AYEDAŞ (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) adı altında yürütülmektedir.

Kronoloji

  • 1983 - Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), 15.07.1970 tarih, 1312 sayılı yasa ile kurulmuş, 12.10.1970 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 11.09.1982 tarih, 17809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2705 sayılı yasa ile Belediye, Köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri hak ve borçları ile Kurum’a devir edilmiştir. 23.02.1983 tarih, 17968 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan yönetmelik ile İstanbul merkez olmak üzere, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan 6.800.000.000 TL sermayeli TEK sınırlı sorumlu BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ olarak faaliyetlerine devam etmiştir.
  • 1984- Yıl içinde çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin faaliyet alanı içindeki İstanbul Anadolu Yakası’nın işletme hakkı 1990 yılında, AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET A.Ş.’ye devredilmiştir.
  • 2004 - Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.04.2004 tarihi ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleşme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) bağlı ortaklarından İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun’un 20/A maddesine istinaden düzenlenmiş olup, 24.07.2006 tarihinde imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi sonrasında dağıtım faaliyetleri AYEDAŞ (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yürütülmektedir.
  • 2013 - AYEDAŞ Özelleştirme: Enerjisa, 15.03.2013 tarihinde yapılan ihale sonucu İstanbul Anadolu Yakası’nın elektrik tedarik ve dağıtımını yapan AYEDAŞ’ın hisselerinin tamamını 1.227 milyon ABD Doları karşılığındaki en yüksek teklifi vererek devralmaya hak kazanmış ve hisselerin devir işlemi 31.07.2013 tarihinde tamamlanmıştır.​
  • Hukuki Ayrışma: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki olarak ayrışmasından sonra, İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri ek protokollerle tadil edilmiş ve AYEDAŞ ile AYESAŞ (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.) 30.06.2013 tarihinde hukuki olarak birbirlerinden ayrılmıştır.​
  • 2014 - 15 Nisan 2014 tarihinde, Enerjisa ve E.ON arasında bir çerçeve sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, Enerjisa ve E.ON birbirlerine ve bağlı ortaklıklarına (Enerjisa’nın dağıtım ve perakende satış şirketleri dâhil); yönetim, danışmanlık, mühendislik, denetim ve diğer hizmetleri, birbirlerinden alacakları talepler üzerine, vermeyi kabul etmişlerdir.​
  • 2018 - Sabancı Holding’in en büyük ve Türkiye’nin enerji dağıtım alanında ilk halka arzı olan, Enerjisa Enerji A.Ş.’nin payları ENJSA kodu ile 8 Şubat günü Borsa İstanbul’da işleme açılmıştır.​

Yükleniyor

yükleniyor