Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Sıkça Sorulan Sorular

Kaçak

 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 48 nci maddesine göre tüketicinin;
  • İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu tüketici grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
  • Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
  • 6 ncı maddenin altıncı fıkrası hükmü dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
 • Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemesi,
  • Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 42 nci Maddesi'ne göre;

 • Gerçek veya tüzel kişinin kullanım yerine ilişkin olarak;
  • Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
  • Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekmek suretiyle dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeksizin elektrik enerjisi tüketmesi,
  • Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
  • Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında açması,

 kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Web sitesi Online İşlemler menüsü, WhatsApp kurumsal hattımızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden borç tutarınızı öğrenebilir ve web sitesi Online İşlemler üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

Ödeme noktaları:

Kaçak tüketim borcu ödemelerinizi PTT, Ziraat Bankası gişelerinden yapabilirsiniz. (Ziraat bankası gişeleri mesai günlerinde 15.30 - 17.30 arasında)

 • Ayrıca aşağıdaki bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Şube veya ATM’leri aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz
  • Akbank
  • Denizbank
  • Finanasbank
  • Garanti Bankası
  • ING Bank
  • İş Bankası
  • Şekerbank
  • TEB
  • Vakıfbank
  • Ziraatbank

Web sitesi Online İşlemler menüsü üzerinden veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden talebinizi iletebilirsiniz.

Kaçak ihbarlarında kişisel veriler korunmakta ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Yükleniyor

yükleniyor