Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Ayedaş Hakkında

Ayedaş'ta Hayat

Türkiye'nin Enerjisi olarak var gücümüzle ülkemiz için çalışıyor, sektörümüzdeki dönüşüme öncülük ediyoruz. 10.1 milyon müşterimize 14 ilde ulaşıyor, yaklaşık 21.5 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet sağlıyoruz.

Tüm paydaşlarımıza değer yaratmak amacıyla ülkemizi ileriye taşıyan yatırımlara, fark yaratan başarılara imza atmaktan gurur duyuyoruz.

En yetkin insan kaynağı ile yüksek hizmet kalitesinin enerji sektörüne taşınmasına öncülük ederek, temas ettiğimiz tüm paydaşlarımızın hayat kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz.

Hedefimize giden yolda insan kaynağımızı en büyük gücümüz olarak görüyoruz.

Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz insan kaynakları yatırımlarımızla çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekleyen, yeteneklerini sergileyebilecekleri, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, fark yaratanların takdir edildiği sistemler kuruyoruz.

Bu sistemlerle çalışanlarımıza öncelikle keyifli ve anlamlı, aynı zamanda Enerjisa takımı olarak ortak kültür ve değerlerimizi yaşattığımız bir iş ortamı sunmayı hedefliyoruz.

Güvenlik İçin El Ele

Çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, müşterilerimiz ve toplum için güvenli bir ortam sağlamak en önemli görevimiz. Bu görev bilinciyle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Üst Yönetim ekibimiz ve çalışanlarımız iş birliği içerisinde çalışır, aramıza katılan herkesin aynı sorumluluğu paylaşmasını bekleriz.

Çünkü biliyoruz ki gerekli güvenlik önlemleri alındığında her türlü kaza engellenebilir, bu önlemleri almak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılığı Önleme

Tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde dil, din, milliyet, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, medeni durum, sağlık, engellilik durumu, siyasi görüş, sendika üyeliği vb. herhangi bir gerekçe ile ayrımcılık yapılmaksızın fırsat eşitliği sağlamak önceliğimiz olur.

Şirketimizde çeşitlilikten güç alır ve her alanda katılımı destekleriz.

Tüm faaliyetler yürürlükte olan yasal düzenlemeler ile İş Etiği Kurallarımıza uygun şekilde yürütülmektedir. Etik komite, ayrımcılık ve kötü muameleye konu olabilecek her türlü eylemin çalışanlar tarafından gizlilik prensipleri doğrultusunda bildirilmesini ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Enerjik Gönüllüler

Faaliyetlerimizle ülke ekonomisine, sosyal sorumluluk çalışmalarımızla topluma katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu anlamda toplumda sürdürülebilir değer yaratmak amacıyla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk çalışmalarımıza en büyük desteği de çalışanlarımızdan alıyoruz.

Enerjik Gönüller platformumuz altında çalışanlarımızdan gelen önerileri, yine onların gönüllü desteği ile hayata geçiyoruz.

Çalışanlarımızın sosyal projelerimize göstermiş oldukları ilgi ve destek sayesinde yeni projelerimizi hayata geçirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz.

EN-BİZ Projesi

Şirketimiz ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ EN-BİZ projesini yürütmektedir. Proje, 2016 yılında engelli adayların iş gücüne kazandırılmasını desteklemek amacıyla başlatılmıştır. Bu amaçla şirket dışındaki engelli katılımcılara her yıl kişisel gelişim ve farkındalık eğitimleri verilerek gelişimleri desteklenmektedir. Bu eğitimlerin yanı sıra, engelli bireylere fırsat eşitliği sunmak, engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler düzenlemekteyiz.

Yükleniyor

yükleniyor