Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Bilgilendirme

Yasal Bildirimler

Teknik Kalite

Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçümleri

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar 11. Maddesi kapsamında 'Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Talepleri' yapılmaktadır.

Kullanıcılar, MHM (Müşteri Hizmetleri Merkezi) ya da Muhaberat noktalarından ekteki matbu dilekçeyi doldurarak Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Talebinde bulunabilirler. 

Not: Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar;

Teknik Kalite Ölçümü Bedeli

MADDE 12 - (1) Kullanıcının talebi üzerine yapılan teknik kalite ölçümlerinin bedeli, ölçüm sonucunun TS EN 50160:2011 standardına uygun olması durumunda kullanıcı tarafından karşılanır.

(2) Teknik kalite ölçüm cihazının kullanıcı tarafından sağlandığı ya da yapılan ölçüm sonuçlarının TS EN 50160:2011 standardında teknik kalite parametreleri için belirtilen sınır değerleri aşması ve teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuran kullanıcının olmaması durumlarında kullanıcıdan bedel talep edilemez.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli

31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı ile Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli 2022 yılı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller uygulanacaktır.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli

Cihaz Sınıfı

AG (TL)

OG (TL)

S sınıfı

109,8

293,0

A sınıfı

169,0

450,8

Teknik Kalite Ölçüm Hizmet Bedelinin her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ithal edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak güncellenecektir.

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmetleri

Tablo-5 Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu

Tablo-3 Teknik Kalite Performansı Tablosu

Tablo-2 Gerilim Çökmeleri Sınıflandırma Tablosu

Tablo-1 Teknik Kalite Ölçüm Tablosu

Yükleniyor

yükleniyor